Uprchlíci

Nechci zlehčovat problem uprchlíků, jen bych rád popsal i “druhou stranu mince”.

Facebook je plný “rozhorlených sdílečů”, kteří přeposílají informace o uprchlících a nemohu si pomoct – chybí mi tam objektivnější popis reality. Udivuje mne, že vše se řídí podle hesla: ”Většinu znásilnění provedou muži, proto je každý muž násilník = mnoho násilných činů provedou islamisté, proto je…” Národ je tak burcován hesly Evropa jen Evropanům, která pomalu a jistě sklouzávají k heslu Evropa jen bílým.

Politici našli vděčné téma, kterým získávají voliče populistickými výroky, jak je třeba “s nimi zatočit”, nacionalistické strany sílí ve volebních preferencích a zcela jistě v příštích letech se svým “černo-bílým řešením” pokročí do předních postů  svých stran. Pak už se jen bude opakovat historie, kdy po židech přišli na řadu i ti, kteří nesouhlasili antisemitismem….

Pokuste se odmítnout podepsat petice a hned jste označen za vlastizrádce. Kde je najednou ona svoboda, kterou se tak oháníme? Jen si vzpomeňte, jak Češi utíkali na Západ. Do Rakouska, západního Německa atd. Také byli v imigračních táborech, také jim brali otisky, dělali výslechy, jestli nejsou náhodou špioni od STB. Teď je každý chytrý, ale to, že před cca 30-ti lety jsme my Češi z důvodu osobního, finančního nebo politického přesvědčení dělali jedno a to samé, to už tady nikdo nezmíní. Ano, nebylo to v takovém rozsahu a určitě z nás Západ neměl takové obavy, ale chovali jsme se podobně a to se u nás neválčilo, na ulicích bylo relativně bezpečno. I tehdy dost lidí neslo nálepku „ekonomičtí emigranti“.

Jen bych přes množství slov na toto téma, přes výkřiky: ”postřílel bych je hned na člunu”, rád upozornil na to, že přes všechny mediální masáže stále v tom člunu, kromě potenciálního islámského radikála, problémového neasimilovatelného uprchlíka, sedí také opravdu ti, kteří museli utéct pro chudobu a válku v jejich zemi, o kterých víme houby, co prožili:

Že tam v lodích sedí (byť i v menším počtu) ženy a děti.

524155_770663139689134_4093546995263327319_n

493428-original1-k3bdz

 

 

 

 

 

 

 

 

Proto mne opravdu překvapuje, že některé poměrně bigotní, nacionalistické, útočné emaily, jsou mi přeposílány i od křesťanů. Jistě – musí být zachovány bezpečnostní postupy, pravidla. Dalo by se hovořit o sobectví, nesolidaritě vůči postiženým, ale i vůči přímořským státům, které, na rozdíl od našeho klasického historicky známého zápecnictví, alespoň něco dělají. Např. jako občan přímořského státu bych taky volal k ostatním zemím, že by bylo fér, kdyby někdo taky trochu pomohl.

Pokud se chcete trošku blíže seznámit s touto tématikou, a to i z druhé strany pohledu, doporučuji si přečíst vyjádření v odkazech od lidí, nebo organizací, kterých si vážím.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/314415-siklova-patri-k-evropskym-hodnotam-vitat-cizince-i-uprchliky/

http://www.opu.cz/cz/article/402

http://domaci.eurozpravy.cz/spolecnost/123337-pomoc-uprchlikum-je-to-moralni-povinnost-rika-halik/

 

Základní věroučné výroky Církve adventistů s. d. a praxe- 23.Manželství a rodina

Odkaz

23. MANŽELSTVÍ A RODINA

Rodina-grafika

Důraz na manželství a rodinu zdaleka né náhodně podobný důrazům církve „Mormonů“(1.) je v CASD znám široko daleko.Ellen Whiteová popsala na toto téma mnoho papíru i osobní korespondence, kde se z pozice Boží vměšovala až do intimních oblastí členů (2.) Paradoxní je mít dopodrobna napsané rady do oblasti manželství od někoho, kdo byl s manželem v silném rozporu, žil od něj část života odděleně a jeho děti vychovali jiní lidé, nebo chůvy.(3.)
Je zajímavé pozorovat fakt, který se nevyhýbá žádné církvi a to kult dítěte,(4.) který když je postaven proti dogmatům věrouky, tak dítě povětšinou vyhraje.(5.)
————————————————————————————————————————————–
(1.) Některé práce na studium sekt berou za minimální pozitivum –důraz na rodinný a harmonický život-vi.str. 13.
http://slideplayer.cz/slide/2882132/
Viz-.Příručka pro rodinu od Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů (známé jako Mormoni)

https://www.lds.org/bc/content/shared/content/czech/pdf/language-materials/31180_ces.pdf?lang=ces

která se jen v málu liší od knihy CASD- Adventní domov
http://www.ellenwhiteova.cz/adventni-domov/
(2.) „Byl mi ukázán celý jeho život od mládí, a kdybychom se byli modlili, Bůh by nás nevyslyšel, neboť ve svém srdci skrýval nepravost. Následujícího rána tento člověk přišel pro nás, abychom se za něho modlili. Vzali jsme ho stranou a řekli, že je nám velice líto, že musíme jeho prosbu odmítnout. Sdělila jsem mu svůj sen a on uznal, že je pravdivý. Ve svém životě již od svého mládí prováděl sebeukájení a v této praxi pokračoval i ve svém manželském životě, ale řekl, že by s tím chtěl skoncovat. „
E. G. Whiteová -Svědectví pro církev č.2.T 350
(3.) Měla problémy v manželství. V některých obdobích museli ona a její manžel pracovat odděleně. Někdy také nevycházela se svými dětmi. Měla sklon upřednostňovat svého syna Willieho. Druhý z jejích synů, který se dožil dospělého věku, v určitém období svého života odpadl od víry….
G.Bradford -Proroci jsou lidé str.87 –vydalo nakl. Advent 2007
V roce 1879 se Ellen Whiteová vyjádřila, že její manžel není „fyzicky ani duševně způsobilý“ k tomu, aby ostatním poskytoval rady a doporučení.- V The Judgment (Battle Creek: str. 29, 1879).
Určitou dobu si dokonce kladla otázku, zda je vůbec „normální“. EGW Lucindě Hall (16. května 1876), dopis 66, 1876, EGWE.

(4.)“ Kult dítěte, kdy se mu snažím ve všem vyhovět, se pak promítá do toho vztahu těch dvou lidí. Ten, kdo má na dítě vliv nebo si ho chce koupit, nemyslím jenom ve smyslu finančním, ale že mu dává zábavu, pak vlastně nemá možnost ho ovlivňovat. Nemá možnost ho v pravém slova smyslu vychovávat, někdy mu něco zakázat.“
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
(5.) Není divu, že např. přes všechny příkazy ke svěcení soboty je možné např. někde v ten den vidět u modlitebny trampolínu a skákající děti.

 

Základní věroučné výroky Církve adventistů s. d. a praxe- 22.Křesťanský způsob života

22. KŘESŤANSKÝ ZPŮSOB ŽIVOTA

commonsense

„ Odsuzovali ho – dnes bychom řekli jako přílišného liberála – a málo si přitom uvědomovali, nakolik Ježíš svým důrazem na vnitřní postoj činí mnohdy cestu víry náročnější, než šikovní experti na plnění (a legální obcházení) předpisů.“

T.Halík – Oslovit Zachea

  Normy křesťanského vkusu a krásy citované ve věroučném bodu CASD č. 22 se, žel, často odvozují z norem puritánského hnutí Ameriky 18. století. Opět odvozené stylem common sense se zvýrazňují spíše vnější než vnitřní postoje. A tak není divu, že se adventismem i v Čechách prohnala vlna jednotných “úborů” (1.), jednotných účesů, jednotného stravování, jednotného pohledu na kulturu. Některé z těchto vidění, jak se co má nosit a užívat od E. G. Whiteové převládají v nezměněné formě v doporučených spisech až do dneška, aniž by někdo nahlas řekl: “Toto byl pouze osobní, chybný názor autorky.” Aby ne. Zaštítění se slovy: “Viděla jsem“ či Bylo mi ukázáno”, (2.) dopředu zajišťuje autorku proti jakémukoliv dalšímu biblickému nebo rozumovému hodnocení.

Klasickou ukázkou v praxi je nenošení náušnic ještě v nedávné době v CASD. Nikdo z teologů CASD se neodvážil otevřeně popsat, že např. příkaz sundat náušnice ve SZ neměl nic společného se znaky pravé křesťanky, ale s podmíněným kultem dané doby a znakem amuletů, které v dnešní době ztrácí význam. (3.) Dnes se tato praxe samozřejmě v tichosti přešla snad s pocitem vzdoru členů, jak ohromně je reformovaná církev. Žel, je to strašně málo proti dalším výrokům. (4.) Jak si to pak srovnat coby člen se svým svědomím např. v době, kdy probíhá např. mistrovství v hokeji, s citáty “prorokyně” zaměřenými proti sportu? (5.)

Což teprve hudba – kde pojem “jasná harmonie” svazoval kulturní rozvoj členů. Dnes si to již (samozřejmě) člen „obejde“ a v klidu si doma poslechne svůj oblíbený zakázaný jazz, zajde si na dobrý film do kina, nebo se zapíše i se svými dětmi do tanečních.

Proč by také ne? Ale proč v praxi stále ”neoficiálně” a navzdory církevnímu řádu CASD ?

——————————————————————————————————————-

(1.) Manželka kazatele Gajduška z Pardubic……… ušila ženské šaty přesně podle zdravotního návodu prorokyně Whiteové. Byly tak nevzhledné a beztvaré, že sama tvůrkyně se nad nimi zhrozila, ale maminka je přesto hrdě nosila na znamení své víry.  Naštěstí dlouho nevydržely.      M. Šlechta – Vzpomínky I., 2010,  str.7.

(2.) Nemůžeme schvalovat zábavy jako tanec, hraní karet, šachy, kulečník a podobné, poněvadž je nebesa odsuzují. E.G. Whiteová, 1T51

(3.) Viz např. Biblický slovník A.Novotného –  hesla: Náušnice – amulety – náramek

http://biblickyslovnik.pleva.info/#Amulety, http://biblickyslovnik.pleva.info/#Náramek, http://biblickyslovnik.pleva.info/#Náušnice

Amulety

[v bibli *halže, náušnice a p.] byly drobné ozdobné předměty, o nichž starověký člověk věřil, že chrání před vlivem démonů a temných mocí. Zvláště v Egyptě bylo nošení amuletů velmi rozšířeno. Egyptský skarabeus, vzniklý původně z pečetítka, je oblázek, podobající se posvátnému brouku [ateuchus sacer]. Egyptského nebo východního původu jsou mnohé jiné amulety, zobrazující božstva [na př. měsíc]. V Palestině ukázaly vykopávky častý výskyt kostěných tyčinek, zobrazujících zbraň proti nástrahám zla. O náušnicovitých amuletech mluví Gn 35,4 a Iz 3,20. O měsíčkovitých opět Sd 8,21n [*Halže]. Víra v působnost amuletů se protiví pravé biblické zbožnosti. Objevuje se v dobách znevěrnění lidu Božího.

 

 Náramek

[náramnice], kovový, obyčejně stříbrný nebo zlatý ozdobný kroužek, případně vykládaný drahokamy a nošený na paži muži i ženami. Služebník Abrahamův daroval Rebece n. obzvláštní váhy [Gn 24,22.30.47]. Izraelci na poušti věnovali n. ke zhotovení posvátných nádob pro stánek úmluvy [Nu 31, 50]. Ez 16,11 připomíná, že si Hospodin ozdobil lid judsky mezi jiným i n., aby tak obrazně naznačil Boží dobrodiní, jehož si lid nevážil. Podobal se nevěstce, jež přijímala n. od opilých pohanů [Ez 23,42].

(4.) Písmo jasně ukazuje, že nošení šperků není v souladu s Boží vůlí.– církevní řád str.131  (prosím) “revidované” vydání z roku 2010.

(5.) Bylo mi ukázáno, že toto je cesta, kterou by se měla ubírat věřící mládež, ale že tak nečiní; lépe jim vyhovuje spolčování s hříšníky ve sportu a radovánkách.

                                 E .G. Whiteová – 62. Mládež je povolána k získávání duší (MYP 204)

 

Základní věroučné výroky Církve adventistů s. d. a praxe – 21.Křesťanské zprávcovství

magnet_and_dollars_b

 

Jakmile jde o peníze, jsou všichni lidé stejného náboženství.

Jan Hus

  Určitě je v pořádku, pokud se jakékoliv společenství dohodne na dobrovolném způsobu financování své činnosti i misijních aktivit, nicméně zaštiťovat to “určitou nedobrovolnou formou”, že je to dodnes Bohem nařízená biblická desetina, je opravdu podivné. (1.)  Není divu, že členové při tak velkých částkách chtějí vědět, co se s jejich penězi děje a vyžadují transparentnost. (2.) Praxe v posledních letech je i taková, že si samotní členové financují anonymně své vybrané aktivity a dary, charitativní nadace atd. nad rámec příkazů GK, kde se ukazuje, že je z peněz obyčejných členů financováno často fundamentalistické pojetí adventismu a  vydávání tiskovin, platy webových administratorů, portály, činnost organizací, které nechtějí transparentně přiznat, odkud peníze čerpají, přesto rozesílají knihy E. G. W.  zdarma.

Už jen důkazové verše této 21. preambule CASD (3.), co se týká NZ, mluví úplně o něčem jiném, než o odevzdávání desátků od členů. Ejhle, jakoby náhodou chybí verše, které popisují ve SZ,  Dt 14:24-26: Bude-li však místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, od tebe příliš daleko, takže tam nebudeš moci donést desátky z toho, čím ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal, můžeš je zpeněžit. Peníze zavaž, vezmi s sebou a vydej se k místu, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil.  Za ty peníze tam pořiď vše, nač budeš mít chuť – hovězí, skopové, víno, pivo nebo cokoli budeš chtít. Jez to tam před Hospodinem, svým Bohem, a raduj se s celou svou rodinou. (překlad – B21) Pokud by toto začali praktikovat členové, asi by se vedení GK podivilo.

Adventismus, který převzal systém desátků (a nejen to) i  s odůvodněním od zakladatele Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů (tzv. mormonů) Smitha (4.), a který byl od samého vzniku znám svými sbírkami, vydává poměrně často i dnes na mnohé soboty oběžníky s finanční výzvou nad rámec desátků.

Další v praxi používanou větou i zpoza kazatelen je to, že desátky by měly odevzdávat i vdovy, a to dokonce z hrubé mzdy svých příjmů. Což je opravdu drsná realita ve srovnání s verši Dt14,28-29, kde je desátek posouván od levitů na vdovy a sirotky. U členů, kteří  se potýkají s problémem nízkého důchodu, pobírají podporu v nezaměstnanosti, je neřešitelnou otázka dědictví nebo velkých darů … a sice jak s minimálním příjmem dát z drahého daru desátek, který je pro rodinu likvidační, pod tlakem „zkoušky víry v penězích“ se mohou projevovat psychické následky, že málo věří = málo dávají. (5.)

Jaké bylo rozčarování členů, že dávno není a nebylo pravdou v ČR (Slovensko a Moravu nevyjímaje), že členové platili desátky, aby se tak nepobíralo ani koruny od státu, neřku-li od komunistického režimu. (6.)
——————————————————————————————————————–

(1). http://desatky.webzdarma.cz/8.html

 

Russell E.K. – Měla by církev učit desátky?

http://desatky.webzdarma.cz/rus.pdf

http://desatky.webzdarma.cz/optim/29.pdf

(2.) Aby ne. Nejedná se o malé částky. Např. v roce 2007 byly odvody v ČS+MSS+SZ CASD celkem 229 281 026,-Kč

http://www.casd.cz/wp-content/uploads/other/art5933/2012112526vupI44hospodar.pdf

(3.) Církevní řád str.151.

(4.) http://www.apologet.cz/files/attachments/file/452-1-d.p_franc_2012.pdf

             str. 131-132

(5.) Pro ty co spěchají, doporučuji od 14:42 minuty. MUDr. Zuzana Kasalová – pracuje v psychiatrické poradně, má zkušenosti s pacienty z křesťanského prostředí.

https://www.youtube.com/watch?v=Z6h_pFi9CUs

(6.) Národní archiv, fond SÚC, karton 23,7, dokument 1951  T98/51- S „Výkonnostní odměny duchovních všech církví“

    Např. v roce 1987 je částka poukázaná předsedům církve a tajemníkům jednotlivých sdružení a Československé unie církve adventistů  vyšší,než částka určená představitelům mnohonásobně početnější Českobratrské církve evangelické.

Mimořádné odměny církevním hodnostářům rok 1987 za 1. pololetí-Národní archív dokument Č. j. 0152/87-VII ADVENT 1/2009 J. Piškula str. 12., 13.

 

 

 

 

Základní věroučné výroky Církve adventistů s. d. a praxe- 20. Sobota

20. SOBOTA

Bez názvu

Jeden z nosných pilířů (hned po E.G.Whiteové) v adventismu, kde asi nemá cenu se rozepisovat o důkazových textech, zda dodržovat starozákonní sobotu (a pokud ano , tak se vším co k ní náleželo), protože objektivní“hledač Pravdy“ se ke studijním materiálům dostane.(1.)

Je pozoruhodné, že se ani členové nezajímají, mezi kým byla smlouva o dodržování soboty a dalších přikázání ustanovena.(2.)

Opět zůstává záhadný klíč, kterým se vybralo k dodržování soboty jenom něco a ostatní aspekty se přehlížejí.(3.)Aby ne. Musí. Všichni vědí, že to dodržovat nejde a tak se vyvinul zvláštní hybrid „proklouzávání“ mezi citáty E.G.W., učení o sobotě, dodržování dne od západu do západu.(4.)

Lpění na sobotě vytváří tak opět pocit výlučnosti,odtržitosti a to dokonce i od protestantismu a často na mnoha portálech webových CASD(od kterých se vedení ČS  MSS CASD dodnes oficiálně nedistancovalo) to vede i k útočnosti, bigotnosti vůči jiným církvím. Je to samozřejmý produkt učení.(5.)

Členové, kteří např. pracují ve školství, zdravotnictví atd. Jsou často ponecháni napospas vůči hryzavému svědomí živenému periodikami a praxí služby a lidskosti, když chtějí např. pracovat v Hospicích, pečovatelských domech, nebo připravují rok žáka na zkoušky a koncert je v sobotu.

Nemálo zajímavé do praxe je téma související s datovou hranicí (mezinárodní konvencí zavedená pomyslná čára na 180. poledníku v Tichém oceánu, na níž se posouvá datum o jeden den) a též s místy na zemi za polárními kruhy, která nemohou mít sedmidenní cyklus, protože jim slunce po část roku nezapadá…

Přes všechny důkazové materiály je přesto člen církve CASD, (který by se chtěl objetivně seznámit s histrorií soboty v prvotním křesťanství, s vnímáním soboty od jiných, teologů a církví)–velice vzácný a povětšina členů pouze opakuje neprostudované citace E.G.W.

Je pak veliká škoda, že zaměření se na sobotu zastiňuje podstatnější věci a především radostnou zprávu. (6.)

——————————————————————————————————————–

(1). http://www.gotquestions.org/Cesky/sabes-sabat-sobota.html

http://www.cirkevusti.cz/musi-krestane-svetit-sobotu

http://www.biblickestudie.cz/preklady/t_ratzlaff_sabbath.pdf

(2.) Např.opakování desatera 5.Deuteronomium 5,3

NBK06  Tuto smlouvu Hospodin neuzavřel s našimi otci, ale s námi, kteří tu dnes jsme, s námi všemi, kteří žijeme.

B21  Tuto smlouvu Hospodin neuzavřel s našimi otci, ale s námi, kteří tu dnes jsme, s námi všemi, kteří žijeme.

BKR  Ne s otci našimi učinil Hospodin tu smlouvu, ale s námi, kteříž zde jsme nyní my všickni živí.
JB  Tuto smlouvu Jahve neuzavřel s našimi otci, nýbrž s námi, s námi, kteří jsme dnes zde všichni živí.
ČRP  Ne s otci našimi učinil Hospodin smlouvu tuto, nýbrž s námi samotnými, kteří jsme všichni dnes zde na živu.
HEJCL  Neučinil té úmluvy s našimi otci, ale s námi, kteří tu nyní jsme a žijeme;

(3.)  -Být obřezán- pohané nemohou zachovávat Mojžíšův zákon, dokud nejsou obřezáni, protože pro všechny, kdo mají zachovávat Zákon, platí stejná pravidla (Lv 24,22).

– je potřeba slavit i novoluní a další svátky (Lv 23,33- 44)

– Zákaz péct či vařit (Ex 16,23). Nerozdělávat oheň= nepouštět mikrovlnku, troubu….

– Zákaz dělat jakoukoli práci (Ex 20,10).

– Zákaz pracovat je zdůrazněn i na dalších místech ve velmi jasných výrocích (Ex 34,21).

– Zákaz rozdělávat oheň (Ex 35,3).

– Zákaz nosit jakýkoli náklad (Jr 17,27).

– Zákaz kupovat a prodávat (Neh 10,31) placení literatury ve sboru nevyjímaje

– Zákaz věnovat se svým vlastním zájmům (Iz 58,13.14).

(4.) V praxi sborů v mém okolí bylo cca 95% členů, kteří by se do učení a praktikování soboty vůbec „nevešli.“

Přes monstrózní projevy o nedělních zákonech stačilo pouze v pátek po západě zlevnit v supermarketu např.banány…V současných dnech nemohu ani napsat, že by z mých přátel (adventistů) z mého okolí, sobotu vůbec někdo permanentně dodržoval.

Není divu,že např. mládež,která je na určité projevy pokrytectví citlivější na to reaguje(až nešťastně):

http://odchazeniodadventistu.blogspot.cz/p/jak-tajne-nedodrzovat-sobotu_30.html

(5). Z mnoha můžeme jmenovat např.:

http://denodpocinku.cz/nespi-.html

(6.)  V potaz se nebere ani centrálnost vzkříšení Ježíše Nazaretského po jeho ukřižování a dopad těchto událostí do života nejranějších svědků či vyznavačů. V důsledku těchto událostí vytváří rané křesťanství nové symboly i nové svátosti, prochází odlukou od synagogy vytvořením vlastních bohoslužebných textů a vlastní liturgie. Otevírá přístup k Bohu lidem všech národů skrze víru v Krista, a to bez obřízky a znalosti Tóry. Veškeré tyto skutečnosti, jež jsou pro pochopení raného křesťanství a rozumění Novému zákonu naprosto zásadní, stojí v CASD zatím mimo závaznou teologickou reflexi, neboť stěžejní je toliko to, co text přímo říká a jaký je jeho překlad. Skutečnosti spjaté se vznikem textu, politické, sociální, teologické, psychologické a další motivy, jakož i spory a proudy v nejranějším křesťanství, role večeře Páně, ale i prosazování neděle jako symbolu vzkříšení a dne, který je zmiňován již v souvislosti s večeří Paně i samotným apoštolem Pavlem, by vážně narušily koncept i kontinuitu historicky utvářené věrouky této církve. Otázky spjaté s prostupováním kérygmatu z prostředí judaismu do pohanského světa (co vše se zvěstí, že Ježíš byl ukřižován a vzkříšen, může prostoupit do zcela odlišného světa chápání) na své řešení či spíše akceptování v CASD teprve čekají.

                                                                                                            Mgr. Jiří Lukeš, Th.D.