GOG MAGOG A DEMAGOG

 

Víra v rychle se blížící konec tohoto světa a v poslední soud, ústřední součást předmoderního evropského náboženství a kultury se oživuje znovu a znovu v různých cyklech evangelikálů, sekt a hnutí. Stejně jako u mnoha abstraktních pojmů, středověcí křesťané a křesťané raného novověku dávali tomuto souboru myšlenek konkrétní podobu mnoha způsoby. Jednou z nejvýraznějších „konkretizací“ apokalyptické úzkosti je operování s pojmem Gog a Magog na základě textů knihy Zjevení (ZJ 20:7-10).

I tento strašák v poli fundamentálního pojetí textu v historii mnohokráte zafungoval ve verbování členů. Už jen právě hnutí milleritů při svém prvním tomto strašení nabralo až kolem 100 000 členů. Z toho se stala budoucí základna adventismu a po překování hloupého data 22.řijna 1844 na jiný podsunutý motiv Bohu, kdy členové pochopili, že vystrašený posluchač je dobrý budoucí člen a platič desátků, zvolili tyto metody dál a dál.

Už jen na malém dalším příkladu si pojďme ukázat, jak se dá z Goga a Magoga těžit stylem demagoga.

–  Gog a Magog (hebrejsky גוגָומ ּגוג ,ּGog u-Magog) jsou jména, která se poprvé objevují ve Starém zákoně. V 1. knize Mojžíšově (Genesis, Gn) je Magog vnuk Noemův: Synové Jefetovi: Gomer a Magóg a Mádaj, Jávan a Túbal, Mešek a Tíras. (Gn 10:2)

– Ejhle redaktoři textů v Ezechielovi popisují, že je  Gog osobou a Magog jeho země: „Lidský synu, postav se proti Gógovi v zemi Magógu, proti velkoknížeti Mešeku a Túbalu, a prorokuj proti němu. Řekni: Toto praví Panovník Hospodin: Chystám se na tebe, Gógu, velkokníže Mešeku a Túbalu!“ (Ez 38:2–3)

-A následně v knize ZJ se toto pojetí vyvíjí, jsou to již národy, které povstanou proti Svatému Městu a budou zničeny ohněm z nebes: „Až se dovrší tisíc let, bude satan propuštěn ze svého žaláře a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa, Góga i Magóga. Shromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři. Viděl jsem, jak vystoupili po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je. Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.“ (Zjev. 20:7–10).

– Mohamed so to vypůjčil do Koránu Dvojice Gog a Magog (arabsky, Ja’džúdž wa Ma’džúdž, Yaʾğūğ wa-Maʾğūğ) se objevuje i v Koránu, např. v súře 18. Taky ke svým účelům. Opět strach a vyhrožování.

– Pak tu mám středověk, který označil tímto titulem Tatary (Mongolové). Atd. atd.

Motivace strachem se dá překroutit do neskutečných podob a tak není divu, že tato a nejen tato oblast se stala nosnou platformou učení adventismu, kde zastánci  a dokonce i neplacení členové se pasují od Gogu , Magogu, až do rolí demagogů.

Jen si pro jistotu oživme význam slova:

Místo věcného zdůvodňování působí hlavně na předsudky a emoce posluchačů, k čemuž slouží polopravdy, překroucené argumenty, logické klamy, falešné sliby, vyvolávání strachu a podobně. Demagog je ten, který hlásá věci, o nichž ví, že nejsou pravda, a to ostatním, o nichž ví, že jsou hlupáci.

A tak se nedivme oné neutuchající touze na platformách webových diskuzí, kdy členové adventismu, školeni ze sobotních škol, opakují jejich historické zákopové války.(rok 1888 generální konference adventismu v Minneapolis, kde členové zvyklý mířit zbraně v evangelizačních kampaních na jinověrce, obrátili hlavně proti sobě.)

Dodnes se setkáváme s tzv. „obránci pravdy“, na webech, facebooku, kde se argumentuje stylem:

  • ad hominemargument, kterým se diskutující snaží vyvrátit oponentovo tvrzení poukazováním na jeho názory či jednání, případně i na jeho skutečné či domnělé nedostatky.

Tzv. veřejné praní špinavého prádla vždy v adventismu historicky fungovalo. Vzpomeňme všechny výroky (pardon) vidění Ellen G. Whiteové vůči svým kritikům. Tam neváhala zajít do intimních oblastí a rozmazávat veřejně jejich onanii, chuť k jednotlivým jídlům, masturbaci atd. (Ve svazcích Svědectví najdete neskutečné perličky od ní…a už mne unavuje dokládat pasáže kde.)

To samé bylo použito vůči Kellogovi, když se jednalo o neskutečné majetky dobře prosperujících sanatorií.

To samé např. vůči odešlé adventistické inteligenci (D. Ford,Canight a další.

Ty samé praktiky se použili a používají na odchozí členy v ČR a SK

  • styl otrávení studny(poisoning the well), kdy je pověst řečníka poškozena v předstihu, ještě než se dostane k publiku, je velice fungující

(a tak se namísto reakcí k věcnému doluje z diskutujících, z jaké církve jsou, aby se hned vytáhlo špinavé prádlo a odvedla pozornost).

  • Zrelativizovalo se vše onou pověstnou větou:“ v každé církvi je něco….“ Nikoho pak už nezajímá, že u oněch adventistů, je toho v nánosech učení v rozporu s biblí, teologií, ale i vůbec s lidskostí, už opravdu mnoho
  • Whataboutismu = odvedení pozornosti , argumentačním klamem k nesouvisejícím, či zdánlivě významnějším problémům-klasické Cimrmanovo jmelí
  • Rozdávají (blokace) na facebooku s bohorovnou mocí: “buď budete mluvit, jak my chceme, nebo ban“.

Neživte kolem sebe demagogy ,nedělejte jim terče-postřílí se mezi sebou.

Ojíněné zahřátí

Setkání přátel,proložené humorem,písní,hledáním a revizí víry.

Ať je video ukázkou, prodlouženou rukou a přáním všem čtenářům stránek do Nového roku.

přeje Petr Mertlík

Pohlazení duše

Nejen víra,ale i umění dává vícerozměrnost životu,aby nebyl mělký.Je pak škoda,pokud se církev uzavírá pouze do propagace umění,jenom za účelem své určité agitace.Z toho nemůže pak vzniknout nic jiného než trapný kýč.

Koncert folkové skupiny Žalman a spol pohladil duši.Jsem rád,že jsem mohl být s přáteli u toho…