Ponižující progres ?

Jako reakce na nátlakové vydání GK konference CASD v roce 2015 v otázce neordinovat ženy, byla „bleskurychle“ svolána konference v tomto roce (2017) v Londýně, a to v červnu. Účastníci byli z 10 unií, které tak nějak byly rozčarovány nad tímto oficiálním nařízením pro celou církev.

Z výňatků projevů se opět ukázalo, že pokud chcete v církvi něco sdělit, vždy musíte procházet skrz osobu  E.G.Whiteové (1.). Marné je ujišťování členů, že ona nemá a neměla v církvi rozhodující vliv, pouze potvrzující… Tomu už snad nikdo nevěří.

Je až směšné, jak právě citáty E.G.W. se musí vyvracet opět jejími citáty, které k otázce ordinace žen právě zavřely dveře svým přístupem výkladů biblických textů, ale i důrazem na fundamentální výklad (2). Nepomohlo ani politické našlapování a zaštiťování se jednotou v mnohosti, když všichni moc dobře vědí, že mráz přichází z Kremlu a nikdo vzhledem k organizační struktuře to otevřeně neřekne. Stačilo jen naznačit a už by se „přivřel kohoutek“ (3.).

Přes alespoň náznaky uvažování některých a zoufalý pokus něco dělat (4.), mne stále napadá otázka:

Stojí to za to, takto se ponižovat, když chcete ukázat, že je v církvi něco nenormálního?

Obzvlášť, když vám všichni činovníci z Generální konference jasně dají najevo svým odmítnutím účasti, co si o Vás myslí a že v této otázce drží basu slepé loajálnosti.

(A to je je jen otázka rovného postavení mužů a žen v otázce obdarování.)

Což teprve, až by šlo o mnohem zásadnější věc?

corporate-1052217_960_720


 

(1)……Rolf Pöhler, profesor systematické teologie na Teologické vysoké škole církve ve Friedensau, mluvil o pohledu Ellen Whiteové na danost a změny v teologických a strukturálních otázkách a jak těmito svými postoji ovlivnila církev. Vždy se snažila v těchto otázkách udržet mezi kontinuitou a změnami vyváženost.

…. Wendy Jacksonová, docentka systematické teologie na australské Avondale College, pohovořila o tom, jak Ellen Whiteová chápala jednotu.

 

(2.)  Prorokyně varovala, že „ti, kdo se cítí povoláni, aby se připojili ke hnutí za ženská práva…., mohou se právě tak dobře zříci veškerého spojení s poselstvím třetího anděla. Neboť duch tohoto poselství není v souladu s tímto hnutím. Písmo mluví jasně o vztazích a právech mužů a žen.“ Svědectví pro církev/ 1T 421

Ve snaze dobýt postavení, pro něž je Bůh nevybavil, opouštějí mnohé svá místa, kde by mohly být požehnáním. Ve své touze po vyšším postavení mnohé obětují pravou ženskou důstojnost a ušlechtilost povahy a odcházejí od pravé činnosti, pro kterou je nebesa ustanovila (PP 59)

 
(3.) Viz pohrůžková inkviziční blokace knih G. R .Knighta (pozn. Autora – a to toho moc neřekl) v celé Michiganské unii

https://atoday.org/michigan-conference-toys-with-banning-sale-of-george-knight-

(4.)  Např. zástupci Česko-Slovenské unie a adventistického teologického institutu se k tomu „opět odvážně vyjádřili“ tím:….že zveřejnili obrázky z Londýna 🙂