Na kom to stojí a padá

 

  • Nikdo nemůže položit jiný základ mimo ten, který je již položen, a to je Ježíš Kristus. (1 K 3,11)

U některých umírněnějších členů(je jich velice málo) je osobnost Ellen G. Whiteové, vnímána,jako dobře radící skromná,tichá dívka,která občas přišla do církve s radou a že něco byly její vlastní myšlenky,kde se mohla i mýlit.Žijí v naivní představě,že se tak i ona sama brala a že jí i tak bere církev.

Ellen_White_Profeta,_fundadora_de_la_Iglesia_Adventista

Opak je pravdou.V otázce svých výroků nepřipouštěla žádný dialog natož nějaké kritické zhodnocení:

V žádném případě neměla radami doporučující vztah k církvi,jak je to vyučováno v Českém prostředí,ale rozhodující a přímo určující.A to jak v oblasti formování nauky,tak i ve finančních záležitostech církve,ale i v určování lidí do vedení,kteří byly „jejím viděním schváleni“.Není divu,že po osobních „poselstvích“,které se dostalo lidem,kteří s její osobou nebyly tak nějak“na jedné vlně“ si to mnozí raději rozmysleli a „děkovali jí za její zásahy“.

Byla účastna mnoha Generálních konferencí,kde ovlivňovala rázně chod církve(¹.) a to často i 70-ti stránkovým poselstvím plném výtek a pokynů.

Tak rychle jako se chrlila její hypergrafie a její často až 3 hodinové proslovy, tolik podobné všem autoritativním osobám navyklým diktátorskému sebe-poslouchání (².),tak rychle se udával krok církve a dění v ní samotné.Zdaleka to nebyla tichá dívka,která nevině pouze na modlitbách stála v pozadí církve.Kdo jen trochu blíže četl její osobní pokyny jednotlivým lidem…ví své.

Často k urychlení „Božího poselství“ používala i telegraf (³.) jen aby se rychle dosáhlo svého.

  A tak není divu,že všechny problémy řešící se v minulosti,ale i v současnosti jsou pouze v zákrytu stínu její osoby- na ní to totiž stojí i padá,ač to ortodoxní,ale i umírnění členové nechtějí slyšet….

 „Ať si nikdo nemyslí, že lituji nebo beru zpět kterékoli jasné svědectví, které jsem kdy doručila jednotlivcům nebo lidu. Jestli jsem někde udělala chybu,pak to bylo jen v tom, že jsem nekárala hřích s větší rozhodností a pevností.”

                                                                          EGW Biography, sv. 3, str. 146. 1881

 


(¹.) Např. O jejích zásazích byť i v pokročilém věku do dění konferencí představuje až úsměvný článek glorifikující její osobu na oficiálních stránkách církve.http://www.casd.cz/nalezeni-doposud-nezname-fotografie-ellen-whiteove/

Různá zasedání Generální konference byla častými příležitostmi pro Ellen White k přímým zákrokům. Když bylo zasedání roku 1879 v plném proudu, dostala vidění, o kterém napsala: „23. listopadu 1879 mi byly ukázány některé věci v záležitosti našich institucí, a povinnosti a nebezpečí těch, kteří v nich zastávají vedoucí postavení.“

(².)  Fidel Castro se zapsal do Guinessovy knihy rekordů V roce 1960 se zapsal do Guinessovy knihy rekordů za nejdelší projev na půdě Spojených národů. Mluvil tehdy celých 4,5 hodiny. O 26 let později ale Castro sám sebe překonal. Na sjezdu komunistické strany Kuby posluchače trápil neuvěřitelných 7 hodin a 10 minut.Zdálo se, že Fidel je nepřekonatelný. Jenže jeho obdivovatel, žák a spojenec Hugo Chávez dokonce překonal svého mistra. V televizní show mluvil venezuelský prezident 8 hodin.

(³.)  21. prosince 1905, poslala telegram to A. G. Daniellsovi, předsedovi Generální konference, že má pro něho a pro ostatní pokyny z vidění,jak „jednat“ s opozičním J.H.Kelloggem. Samozřejmě předseda „rád“ vyhověl vidění dle pokynů“.