Nooma-(aneb když se obdarování spojí s teologií)

Rob Bell vyšel z evangelického prostředí, nicméně založil nedominační sbor Mars Hill Bible Church v roce 1999, který je v státě Michigan.
Dnes se věnuje zejména psaní knih, vyučování kazatelů napříč denominacemi a veřejné diskuzi nad ožehavými otázkami v křesťanství, čímž si vysloužil nepřátele z řad radikálních evangelíků (kteří nechali dokonce vyhodit jednoho svého kazatele, když u něj našli Bellovu knihu).