PENÍZE CÍRKEV NEKAZÍ,ALE ODHALUJÍ

Generální konference adventistů po nátlakových akcích i na Unie je nyní pod drobnohledem po upozornění Norské Unie na prapodivné investice peněz od členů a to i do podílů akcií ze zbrojního průmyslu.(1.)

Konečně se tak našla skulina,kde se můžou některé Unie ozvat a zchladit si žáhu,když už nemohli ani pípnout co se týká na nátlakových akcí podpořených a zaštítěných citáty E.G.Whiteové. Tam je to vždy neprůstřelné.

Ti co již delší roky neplatili desátky, konečně našli důvod si to veřejně odůvodnit………opravdu si myslí,že např. církvi v ČR to tok peněz zpomalí? (2.)

Odvážní „bijci“ to chtějí prošetřit………..alespoň tady si odvážně „dupnout“.

Fundamentalisté opět volají po totálním pacifismu……..a jako vždy historicky a alibisticky se schovávat mimo veřejné dění a angažovanost.(3.)

hands-in-handcuffs-hold-money-1462608007hWN

Jen je divné,že nikoho nenapadají otázky:

Jak je možné,že církev,která své členy takřka sobotu co sobotu zve k nějaké sbírce na „evangelizaci“ má volné prostředky k podnikání a to ještě v těchto oblastech?

Jak dlouho se toto dařilo utajovat ?

Jak může mít člen slepou důvěru a nezajímat se o to, co se s jeho desetinou platu děje?

Kolik prebend (4.) se muselo pustit do oběhu,aby lidé mlčeli ? A kolik prebend se ještě musí do oběhu pustit?

hands-in-handcuffs-hold-money-1462608007hWN


 

1.) http://www.adialog.eu/2018/03/norska-unie-vyzyva-ustredi-cirkve-aby.html?m=1

(2.) např.:http://www.casd.cz/wp-content/uploads/2014/03/VU-10-p-IV-2-2016-vyrocni-zprava.pdf

(3.) Viz.naivní film M.Gibsona -Zrození hrdiny

(4.) prebenda, je výraz církevního práva a znamená příjem, spojený s určitou službou (officium), postavením nebo úřadem, případně i toto postavení samo.

 

K volbám

Bylo řečeno mnoho.

Jen…..slušnost a pokora prohrála nad neomaleností,populismem a demagogií.

Na kolik se tento obraz národa prolíná do církve……zvažte sami.(1.)

 

„Přátelé, nenechme se v těchto dnech zmást a strašit. Buďme připraveni na to, že lidé, pro které pravda a láska jsou sprostá slova, se nebudou nyní štítit žádné špinavosti, aby lež a nenávist neztratily své pozice.“

                                                        Tomáš Halík


(1.) např.:https://twitter.com/Posledniskaut/status/920659319355404288

nebo volání některých členů CASD:“nevolím Drahoše,protože je členem asociace Římského klubu“

Ze svobodné vůle

TOP-0376

Lačnými ústy
vzduch do plic mi proudí
oči krásy světa chtivé
po krajině bloudí –
běžím, a spočívám
v líně sladkém snění
vyhledávám lidí shluk
i tiché osamění…
Sytím se strofami
i písní prostou
a cítím, jak svobody
křídla mi rostou!
Do sítě motýlí
chytám ty okamžiky
a šeptám i volám
díky, díky!
že nestvořil jsi, Bože, loutku
co prázdnotu skrývá
pánu se klaní
na rozkazy kývá
že nestvořil jsi nudné
přeposlušné roboty
že je na mě rozhodnutí
zda půjdu tam, co Ty…
Děkuji za fantazii
za umění, lásku
za smysl pro humor
i pro nadsázku
za volnost myšlenek
emoce, cit
i když jsi životem
musel vše zaplatit…!
Ze svobodné vůle klekám
ne protože musím
a z celého srdce lásku Tvou
tou svojí splatit zkusím…

        (autor: Magda Berkyová)

Populistické „křesťanství“,nebo historia magistra vitae

V posledních modlitebních přednáškách(k mému údivu schválených,přeložených a rozeslaných vedením církve i v ČR členům) je opět direktivní formou hned v úvodu zdůrazněno,aby se nepoužívala „historická kritika“v přístupu k bibli,jinak by „znevážila apokalyptická proroctví“ církve adventistů.(1.)

Jak líbivě to zní ve větách,že „bible se vykládá jenom biblí“ a jak často zaznívá dokonce i z úst kazatelů samotných(těch,kteří by měli zpřítomňovat Theos-logos Boží slovo),že „není třeba nějakého teologického hloubání…hlavně ty vztahy“ a mnozí členové zaslzeně kývají.Populistický styl hodný tak prohlášení stran a jejich voličů,kteří uvedli stav posledních voleb do současné podoby.

Ano mnozí se bojí teologie.A není divu.Prozradilo by se,že mnohé stojí na velmi vratkých základech,že ony zmiňované „vztahy“ jsou často pouze klubové,humanistické komunity postavené na mělkých základech ,bez Božího nazírání.Prozradila by se rozvláčněná užvaněnost,zpoza kazatelen,ale i v sobotních školách bez bližšího vhledu do textů bible.

TOP 205

 

  Jistě, teologické studium může člověka o mnohé připravit. O nejrůznější přežvýkané závěry, předběžné jistoty a iluze. Také o hloupou a pyšnou výlučnost, se kterou máme tendenci se uzavírat do úzkých mantinelů sborových tradic a zvyklostí. Hlubší teologická práce je riskantní v tom, že nás dokáže vyvézt z konceptu, zbořit naše dosavadní stavby a konstrukce.

V tom ostatně nezapře svou pevnou vazbu na Boží slovo. To také člověku mnoho iluzí odebírá, aby uprostranilo zjevené pravdě – Pánu Ježíši Kristu. Proto je také teologie velmi nepohodlná pro církev, která touží po nekonfliktním chodu, po neměnném řádu a jistotách. Nic takového teologie nezaručuje. Je nástrojem permanentní reformace, stálého pohybu, kladení nových a znervózňujících otázek. Tedy všeho, co je pro zabydlenou a sebejistou církev nebezpečím.

Myslím, že je před námi období, ve kterém si budeme muset pokládat otázku, kterým směrem se chceme vydat. Jaká podoba církve je pro nás lákavá a přijatelná. Rozhovor o akademické teologii bude nutnou součástí tohoto hledání.

Rád bych na závěr připojil, zejména jako východisko pro možný rozhovor, alespoň několik důvodů, pro které bychom se teologie neměli vzdávat:

1) Biblická teologie – poctivé a soustavné studium Písma svatého v originálních jazycích, je nejlepší obranou biblické zvěsti i posluchačů proti kazatelské svévoli, pohodlnosti a subjektivismu. Tuto práci s Písmem rozhodně nemůže nahradit povrchní biblicismus. Tady leží těžiště naší odpovědnosti k Božímu slovu a jeho zvěstování.

2) Hlubší studium dějin církve je účinnou pojistkou proti výprodeji vlastní tradice a identity, proti podléhání módním trendům a opakování starých chyb. Dědictví radikální reformace je doposud živé a obohacující. Historická teologie je nástrojem k jeho zkoumání a udržování. Historia magistra vitae.(2.)

3) Zapojení intelektu do služeb Bohu je zřejmou součástí sebeobětování se Pánu Ježíši Kristu. Tam, kde Bohu tuto oběť odpíráme, měli bychom více číst příběh o Ananiášovi a Sipoře (Sk 5,1-11). Teologická práce, stejně jako společné modlitby a zpěv, je nástrojem k oslavě Hospodina.

                                                    Jáchym Gondáš kazatel babtistické církve


(1.) Advent 2017 /8    str.5

(2.) Dějiny jsou učitelkou života.

Setkání Podkrkonošské mládeže po letech

Byl jsem pozván na setkání lidiček,kteří prošli mládeží církve v určitém období.Bylo hezké naslouchat „osudům těch,které vítr zavál“ na různé strany.Opět přišel na řadu humor místního koloritu a bylo na co vzpomínat,snad s nadechnutím toho,že nelze žít jen z minulosti.

Ponižující progres ?

Jako reakce na nátlakové vydání GK konference CASD v roce 2015 v otázce neordinovat ženy, byla „bleskurychle“ svolána konference v tomto roce (2017) v Londýně, a to v červnu. Účastníci byli z 10 unií, které tak nějak byly rozčarovány nad tímto oficiálním nařízením pro celou církev.

Z výňatků projevů se opět ukázalo, že pokud chcete v církvi něco sdělit, vždy musíte procházet skrz osobu  E.G.Whiteové (1.). Marné je ujišťování členů, že ona nemá a neměla v církvi rozhodující vliv, pouze potvrzující… Tomu už snad nikdo nevěří.

Je až směšné, jak právě citáty E.G.W. se musí vyvracet opět jejími citáty, které k otázce ordinace žen právě zavřely dveře svým přístupem výkladů biblických textů, ale i důrazem na fundamentální výklad (2). Nepomohlo ani politické našlapování a zaštiťování se jednotou v mnohosti, když všichni moc dobře vědí, že mráz přichází z Kremlu a nikdo vzhledem k organizační struktuře to otevřeně neřekne. Stačilo jen naznačit a už by se „přivřel kohoutek“ (3.).

Přes alespoň náznaky uvažování některých a zoufalý pokus něco dělat (4.), mne stále napadá otázka:

Stojí to za to, takto se ponižovat, když chcete ukázat, že je v církvi něco nenormálního?

Obzvlášť, když vám všichni činovníci z Generální konference jasně dají najevo svým odmítnutím účasti, co si o Vás myslí a že v této otázce drží basu slepé loajálnosti.

(A to je je jen otázka rovného postavení mužů a žen v otázce obdarování.)

Což teprve, až by šlo o mnohem zásadnější věc?

corporate-1052217_960_720


 

(1)……Rolf Pöhler, profesor systematické teologie na Teologické vysoké škole církve ve Friedensau, mluvil o pohledu Ellen Whiteové na danost a změny v teologických a strukturálních otázkách a jak těmito svými postoji ovlivnila církev. Vždy se snažila v těchto otázkách udržet mezi kontinuitou a změnami vyváženost.

…. Wendy Jacksonová, docentka systematické teologie na australské Avondale College, pohovořila o tom, jak Ellen Whiteová chápala jednotu.

 

(2.)  Prorokyně varovala, že „ti, kdo se cítí povoláni, aby se připojili ke hnutí za ženská práva…., mohou se právě tak dobře zříci veškerého spojení s poselstvím třetího anděla. Neboť duch tohoto poselství není v souladu s tímto hnutím. Písmo mluví jasně o vztazích a právech mužů a žen.“ Svědectví pro církev/ 1T 421

Ve snaze dobýt postavení, pro něž je Bůh nevybavil, opouštějí mnohé svá místa, kde by mohly být požehnáním. Ve své touze po vyšším postavení mnohé obětují pravou ženskou důstojnost a ušlechtilost povahy a odcházejí od pravé činnosti, pro kterou je nebesa ustanovila (PP 59)

 
(3.) Viz pohrůžková inkviziční blokace knih G. R .Knighta (pozn. Autora – a to toho moc neřekl) v celé Michiganské unii

https://atoday.org/michigan-conference-toys-with-banning-sale-of-george-knight-

(4.)  Např. zástupci Česko-Slovenské unie a adventistického teologického institutu se k tomu „opět odvážně vyjádřili“ tím:….že zveřejnili obrázky z Londýna :)

 

Až do vystrašení těla

Je zajímavé,jak v náboženských společnostech,založených na strašení funguje stejný vzorec:Najít nepřítele,kreslit čerty na zeď,děsit členy zaručenými zprávami.

Zejména pak v církvi adventistů a to v oblasti zdraví je to obzvláště viditelné.Po té co přešla vlna odboje např. proti všemu novému od televize počínaje,až třeba údajné proti škodlivosti mikrovlnných trub(většinou vždy od těch ,kteří přístroje nemají) přichází další a další „nepřátelé“.Z těch posledních jmenujme „souboj“proti mobilům,internetu a notebookům způsobujícím zaručeně neplodnost.

startling-number-americans-believe-least-one-conspiracy-theory

Dříve než se budou šířit tyto „zaručené paranoidní zprávy“ dál,rád bych připomenul že ,zabývání se neustále tímto,hlídání se, v jakém jsem dosahu od wifi atd.,určitě způsobuje něco co je zdraví škodlivé-určitě více než přístroje samotné.

Nenechte pást na Vašem strachu neinformované fundamentalisty a vydělávat podvodníky a novodobé vymítače elektrosmogu na Vašich penězích.

Pro ty,kteří se opravdu chtějí objektivněji seznámit,jak to vlastně funguje blíže přikládám v přílohách bližší informace z různých zdrojů i s odkazy.

Elektrosmog

Způsobují mobilní telefony a notebooky neplodnost

Odpovedi-do-kapsy-mobilni-telefony-zakladnove-stanice-a-zdravi

 

 

 

 

Žalostně stejný

   Lidé náchylní k  černobílým řešením mi posílají zaručené zprávy o tom,že je to už tady,těšíce se na to,jak se prý naplňuje jejich apokalyptické dušení společnosti.Mnohé církve,chtějí ještě  tak vymačkat ze smutného stavu světa poslední zbytky oveček zastrašených „Bohem pomsty.“
 K tomu slouží i mnoho webů,spikleneckých teorií,konspiračních zpráv.
 Uvedu pro ukázku,alespoň jednu oblast:
Už vím proč se mi nezdáli vždy Parlamentní listy a podobné.
 Masarykova universita:
Pěkně i s důkazy to popsali zde:
A takto se to dělá se “zaručenými” videi….
   Na mnoha webech se viditelnost prokomunistických názorů se postupně opět zasévá Projevuje se silná vazba na Ruskou slepou propagandu.
Pro angažovanost pro Zemana,kterému dávají veliký prostor je taky viditelná…
Rasistický a náckovský podtext,který už dříve dával prostor při zveřejňování článků od Dělnické strany……
Zjednodušování složité situace Islámských radikálů…..
Konspirační teorie z toho jen sálají ….
Vědí to všichni nezávislí žurnalisté,politologové,profesoři,teologové, religionisté, sociologové, vysokoškolští pedagogové, psychologové, filozofové…atd.   
Vesměs většina neúplatných lidí,kterých si i Vážím…(nebudu je vypisovat.)
A je divné,že na hodnocení Parlamentních listů se opravdu shodnou.
Než se pod cokoliv podepíšeš,nasdílíš,okomentuješ,tak před tím přemýšlej.Pokud nechceš být žalostně stejný….0130
______________________________________________________________________

Chatrč- film

A je tu dlouho očekávané z filmování knihy,která jedněm lezla pod kůži,že je v ní málo náboženských příkazů (1.) a druhým rozdávala radost,moudrost a pohlazení.(2.)

fb-share-img (1)

The-Shack-11


(1.)  Jednomu prostě nerozumím, co hodnotného může tato kniha přinést adventistovi,který minimálně každou sobotu studuje bibli, a navíc v dnešní době má k dispozici tolik krásných,hodnotných  a biblicky korektních knih. Stačí nám, že je to líbivé?Jako Evě v ráji? Naplňují se slova  2.Timoteovi 4,3-4-  také už i na adventistech?

   (výňatek opisu „kázání“ sbor CASD Luže)

 

(2.)       Dlouho jsem nečetl něco tak pěkného,co by se s takovou moudrostí dotýkalo lidské bolesti,nelogiky a boje s vírou v Boha.Kniha,ač se to nezdá je plná srozumitelné teologie a to právě věrné v tom,že Bůh má rád každého-nezaslouženě.Možná i to je problém,přijmout něco jen tak zdarma.”Vždyť musíme mít něco,čím bychom druhé kontrolovali”.Je fajn si potvrdit v příběhu,tak jako v příbězích bible,že On to tak nedělá.