Krátká paměť s okupací

Tak fajn, když už jsme u okupace, rád bych připomenul 68,kdy naše město patřilo mezi jedno z mála ,kde byl silný odpor proti Ruské okupaci,

IMG_20220306_110201

tak vedení CASD šlo na ruku ve spolupráci přes STB (na rozdíl od jiných církví (¹.)) současné vládě. Členům běžel oběžník ve smyslu „o zachování sedícího postoje ve sborech a zpívání Sionských písní“  a v časopis Znamení doby 1968 (².) vyšel článek o tom, jak vedení církve úzce spolupracuje s vládou na “ zachování míru“.

Zatím co se jiné církve, faráři angažovali v odboji proti totalitnímu režimu, v církvi adventistů se pěstovala zbabělost a zápecnitví,(³) které dodnes nebylo přiznáno, natož, aby se k tomu církev postavila. Aby ne :

IMG_20220306_103719 (4.)

 

(¹.)  Vztah KSČ a nekatolických církví se především zpočátku lišil od trvale napjatého až nepřátelského vztahu režimu ke katolické církvi. Mnohé církve totiž dlouhou dobu žily v iluzi, že s režimem je možné vyjít a jeho opatření jsou zaměřena výlučně proti katolické církvi. Proto se představitelé těchto církví chovali k režimu mnohem vstřícněji a on jim tuto vstřícnost po nějakou dobu oplácel. Také na Trutnovsku hodnotili státní a straničtí funkcionáři zpočátku nekatolické duchovní velmi dobře. Zatímco katoličtí kněží se dostávali v čtyřstupňovém kádrovém ohodnocení do skupiny IV (reakční), v lepším případě III (apolitičtí), nekatoličtí duchovní byly zařazováni do skupiny I (naprosto spolehliví) nebo II (s kladným poměrem k režimu). 

   Poslední církví, která měla na území okresu své legální duchovní, byli adventisté?Před zákazem činnosti této církve zde působil kazatel Petr Gajdušek. Zpočátku byl hodnocen jako pokrokový, neboť se účastnil schůzí, manifestací a zapojil se zejména do vytvoření protialkoholního sboru.    (Jan Kafka v Církevní politika KSČ a státu na Trutnovsku v letech 1948-1960 a její dopady na náboženský život obyvatel Bakalářská práce).

(².)  https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/zobrazit/271

(³.) pojednaných kapitol kapitol pojednávajících o adventizmu pod vládou totality je patrné, že adventizmus se do velké míry novému totalitnímu systému přizpůsobil. Osobní angažovanost představitelů adventizmu v nejvěrnější a nejtvrdší složce režimu – StB – byla překvapivě vysoká.

   Z analýzy chování vedoucích adventistů na našem území vyplývá, že pokud se vztah ke státnímu zřízení a jemu příbuzné politologické úvahy zcela vyřadí mimo náboženský hodnotový systém, vytvoří to nebývalý prostor pro spolupráci s jakoukoliv formou vládního režimu. Tento etický pragmatizmus se zřetelem na? očistného misijního a pastoračního účelu či za účelem snazšího přežití se stal v našem adventizmu za nadvlády komunistické ideologie spíše pravidlem. V této souvislosti vytanou na mysli machiavelistické pragmatické postupy v politice, které jsou v naší, především protestantské, historiografii pod heslem „účel světí prostředky“ přisuzovány neoblíbeným jezuitům. Na tomto pragmatizmu se však nepodíleli jen adventisté ze států socialistického bloku, podporu nacházeli i z nejvyšších správních míst CASD. Marite Sapiets kritizuje ve své knize True Witness, The Story of Seventh Day Adventists in the Soviet Union zástupce Generální konference za prohlášení o náboženské svobodě v SSSR Sovětském svazu, která totalitní systém propagandisticky využíval. Taková prohlášení přicházela i v časech nejtužšího stalinizmu. (J.Piškula -Dějiny adventismu v Čechách a na Moravě)

( 4.) Zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/Adventist%C3%A9_sedm%C3%A9ho_dne

  Pozn.autora : Zatím co členové četli v poklidu 1968 ve Znamení doby článek o zdravé výživě- o tom, že tělo je chrám Ducha….STB zatkla, zmlátila našeho místního faráře a učitele Jaroslava Tyrnera (obcí Chvaleč a Radvanice)  za nepoddajnost systému dostal 5 let natvrdo.

Podobnost sekt

 

Po shlédnutí dokumentárního, investigativního seriálu Hrozivá sekta COLONIA DIGNIDAD

https://www.netflix.com/cz/title/80196160

by člověk řekl:

“ To snad není ani možné“?

Hotel_Villa_Baviera

 

– založena na jedné osobě s charismatickým řečníkem

– kolonie postavena s vidinou brzkého příchodu Krista

– principy založené na puritánské, fundamentalistické morálce

– vůdce další „Boží (p)osel“ nepřipouštěl kompromisy dialogu proti svým výrokům

– členové až do krajnosti zcela oddáni jeho výrokům a spisům.(Některé, když se skrýval, pak ani nenapsal)

-v každé periodiku sekty musel být jeho výrok

-členové o sobě učili, že jsou „jediný pravý“

-rodiny rozděleny, poškozeny pro určité samo-vyvolané mučednictví

-v žádném případě vzdělávání teologie, natož povědomí historie, nebo okolního světa(věda, výzkum).

-atd. atd.

  Co mi to jen připomíná ?

 

„Svou pravdu nebudeme skrývat“

V krásné divadelní scénce od světového genia Járy Cimrmana byla nalezena v násadě od krumpáče odvážná protihabsburská báseň „Svou pravdu nebudeme skrývat“.

(od minuty 2:14)

Jen mne napadá,že zrovna tak vtipně vyznívají všechny pokusy stránek od členů CASD,kde se pokoušejí o žalostný progres,ať už formou převzatých článků z ciziny,kdy je lepší se vždy za někoho anonymně schovat.*

Nebo se schovávat vůbec anonymně za humor**,který sice nenechá jediný věroučný článek církve nepovšimnutý ve své hlouposti,ale opět se pak raději stáhne do „své násady od krumpáče“.***

Čas běží…odvážní laikují zaječí výkřiky do ticha,ale nic se nepohne ,ani o krok.

Ze strachu z prozrazení? No to je tuplem znak sekty…

Z toho,že by byly utaženy kohoutky určitých sociálních jistot,financí,jak ze strany církve,nebo ze strany rodičů?

Kde je ono přehodnocování víry,věrouky,za ty roky,kde už k tomu informace jsou dostupné? Kdy se nemusí čekat,až to někdo z pravověrných předžvýká a řekne „opakuj po mně“…..

Přeji všem ještě hledajícím co si říkají progresivní adventisté,aby progres byl skutečným posunem. Vždyť s tím se musí už jen lépe dýchat…..ve vztahu vůči Bohu,svému svědomí a lidem okolo.


  • * např. stránky adialog
  • **facebookové stánky anonymní adventisté,(nebo Slovenské -som adventista a čo s tým,Iný pohlad atd.)
  • *** snažil jsem se na to již upozornit…bylo to hozeno do autu…škoda…:         Vážení admini. Máte často velmi trefné a humorné nápady…nicméně mně to připadá,jako když (promiňte mi ten příměr) Hitlerjugend vydává časopis karikatur na Hitlera.Nestálo by za to se zamyslet(když už jste málo který z bodů učení nenechali ve své podstatné komičnosti, bez povšimnutí) a udělat krok v progresu ? Ta otázka je i pro všechny „odvážně anonymně“ sympatizující a sledující. Nebo je to onen opětovný strach (další ze znaků sekty),utažení finančních kohoutků od rodičů atd.,který brání si některé věci přehodnotit,stát si za tím a podepsat se pod to?

 

 

PENÍZE CÍRKEV NEKAZÍ,ALE ODHALUJÍ

Generální konference adventistů po nátlakových akcích i na Unie je nyní pod drobnohledem po upozornění Norské Unie na prapodivné investice peněz od členů a to i do podílů akcií ze zbrojního průmyslu.(1.)

Konečně se tak našla skulina,kde se můžou některé Unie ozvat a zchladit si žáhu,když už nemohli ani pípnout co se týká na nátlakových akcí podpořených a zaštítěných citáty E.G.Whiteové. Tam je to vždy neprůstřelné.

Ti co již delší roky neplatili desátky, konečně našli důvod si to veřejně odůvodnit………opravdu si myslí,že např. církvi v ČR to tok peněz zpomalí? (2.)

Odvážní „bijci“ to chtějí prošetřit………..alespoň tady si odvážně „dupnout“.

Fundamentalisté opět volají po totálním pacifismu……..a jako vždy historicky a alibisticky se schovávat mimo veřejné dění a angažovanost.(3.)

hands-in-handcuffs-hold-money-1462608007hWN

Jen je divné,že nikoho nenapadají otázky:

Jak je možné,že církev,která své členy takřka sobotu co sobotu zve k nějaké sbírce na „evangelizaci“ má volné prostředky k podnikání a to ještě v těchto oblastech?

Jak dlouho se toto dařilo utajovat ?

Jak může mít člen slepou důvěru a nezajímat se o to, co se s jeho desetinou platu děje?

Kolik prebend (4.) se muselo pustit do oběhu,aby lidé mlčeli ? A kolik prebend se ještě musí do oběhu pustit?

hands-in-handcuffs-hold-money-1462608007hWN


 

1.) http://www.adialog.eu/2018/03/norska-unie-vyzyva-ustredi-cirkve-aby.html?m=1

(2.) např.:http://www.casd.cz/wp-content/uploads/2014/03/VU-10-p-IV-2-2016-vyrocni-zprava.pdf

(3.) Viz.naivní film M.Gibsona -Zrození hrdiny

(4.) prebenda, je výraz církevního práva a znamená příjem, spojený s určitou službou (officium), postavením nebo úřadem, případně i toto postavení samo.

 

K volbám

Bylo řečeno mnoho.

Jen…..slušnost a pokora prohrála nad neomaleností,populismem a demagogií.

Na kolik se tento obraz národa prolíná do církve……zvažte sami.(1.)

 

„Přátelé, nenechme se v těchto dnech zmást a strašit. Buďme připraveni na to, že lidé, pro které pravda a láska jsou sprostá slova, se nebudou nyní štítit žádné špinavosti, aby lež a nenávist neztratily své pozice.“

                                                        Tomáš Halík


(1.) např.:https://twitter.com/Posledniskaut/status/920659319355404288

nebo volání některých členů CASD:“nevolím Drahoše,protože je členem asociace Římského klubu“

Ze svobodné vůle

TOP-0376

Lačnými ústy
vzduch do plic mi proudí
oči krásy světa chtivé
po krajině bloudí –
běžím, a spočívám
v líně sladkém snění
vyhledávám lidí shluk
i tiché osamění…
Sytím se strofami
i písní prostou
a cítím, jak svobody
křídla mi rostou!
Do sítě motýlí
chytám ty okamžiky
a šeptám i volám
díky, díky!
že nestvořil jsi, Bože, loutku
co prázdnotu skrývá
pánu se klaní
na rozkazy kývá
že nestvořil jsi nudné
přeposlušné roboty
že je na mě rozhodnutí
zda půjdu tam, co Ty…
Děkuji za fantazii
za umění, lásku
za smysl pro humor
i pro nadsázku
za volnost myšlenek
emoce, cit
i když jsi životem
musel vše zaplatit…!
Ze svobodné vůle klekám
ne protože musím
a z celého srdce lásku Tvou
tou svojí splatit zkusím…

        (autor: Magda Berkyová)