Odpověď Teologickému semináři CASD

 

Odpověď na reakci Teologického semináře

20. 2. 2013

Teologický seminář uveřejnil na stránkách Českého sdružení CASD komentář1 k našemu veřejnému dopisu, ve kterém uvádíme své důvody pro odchod z Církve adventistů s. d. Vzhledem k tomu, že komentář byl sepsán autorem, který má teologické vzdělání, požádali jsme o reakci z naší strany P. Škodu, autora stránek biblickestudie.cz. S níže uvedeným vyjádřením plně souhlasíme. Především bychom zde rádi ocenili přístup, s jakým se Teologický seminář své odpovědi zhostil. Z textu je vidět upřímnost, otevřenost a ochota prezentovat názorového rozdíly pokojnou a přátelskou cestou.

Ani tato naše reakce nechce v žádném případě zavdat příčinu k eskalaci vleklé diskuze. Dovolíme si zde pouze upozornit na některé argumenty a vyjádřit v lásce a pokoji v čem a proč se naše chápání odlišuje. Rádi bychom s Církví adventistů zůstali v přátelském a bratrském vztahu. I přes různost názorů vnímáme, že naším společným Spasitelem je Ježíš Kristus. Jen On sám zná plnou pravdu, a proto se zříkáme jakéhokoli si nárokování, že tuto pravdu nějakým způsobem vlastníme či známe. Pokud v budoucnu rozpoznáme, že je třeba naše postoje a názory korigovat, jsme ochotni tak učinit.

Celý příspěvek