Progres v Brně

Tak mají členové za sebou další konferenci Česko- Slovenské unie a konferencí Českého, Moravskoslezského a Slovenského sdružení CASD.


  Určitě byl představen nový program církve:

  • bude prověřen vztah ke spisům E.G.W.,

zveřejněno, kde a z kterých zdrojů čerpala

přiznáno veřejně, kde se hluboce mýlila

  • byl stanoven vztah distancování vůči chování vedení GK a jeho útočnosti proti jiným denominacím
  • bylo přislíbeno používání teologie k přístupu k výkladům k textů, respektování autorů, datace, historie, kulturního pozadí, na rozdíl od doslovnosti fundamentálního výkladu
  • normálním členům bylo přislíbena ochrana před ultras členy s radikálními praktikami, živené konspirativním učením
  • byla do budoucna přislíbena periodika(SŠ, modlitební přednášky atd.) ,kde se nebude dokola opakovat vydírání svatyní, sobotou a strašení apokalypsou

 A nebo ?