Čisté a nečisté

Ve Sk 15,29 je psáno: „Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva…“ Nikde se zde nemluví o čistém a nečistém mase, nikde jinde na jiných místech Nového zákona se nedočteme o praktických radách pro křesťanské hospodyňky z pohanů, z čeho mají vařit. Čisté maso se v Novém zákoně neřeší. Předpisy o čistém a nečistém jsou součástí zákona, který skončil smrtí Ježíše Krista. Církev adventistů si ze Starého zákona vybrala pouze čisté a nečisté a nedokáže to rozumně zdůvodnit. Nemluvě o tom, že v konečném důsledku není nikdo z členů toto učení schopen cele dodržovat (viz Lv 11).

Petr Mertlík

 Dříve jsem co by ateista byl veliký bojovník proti Bohu. Ten boj jsem po čase prohrál. Byla to nejhezčí prohra v mém životě.