Znaky sekty

Zaujala mne stať z knihy od Ronalda Enrotha, Průvodce sektami a novými náboženstvími.

Určitě ne všechny body jsou vždy 100% zastoupeny v náboženských sektách, nicméně ve všech sektách nalezneme některé z nich a v některých se body až okatě mnohonásobně objevují.

fundamentalism

——————————————————————————————————

 

  1. Autoritářský. V sektách se často setkáváme s panovačným vedením,

mnohdy v podobě charismatického vůdce, jenž prosazuje svůj názor jako jediný

správný, bez tolerance názorů jiných členů společenství.

 

  1. Opoziční. Jak už bylo napsáno výše, sekty se vymezují proti tradičním

hodnotám, vyznání a praxi převládající kultury.

 

  1. Výluční. Daná skupina je jediná skupina, která má a hlásá pravdu

(specifičnost jejího učení). Opuštěním této skupiny by člověk ohrozil vlastní

spasení.

 

  1. Zákonický. Pod tímto rysem se míní předpisy, které detailně řídí nejen

duchovní záležitosti, ale také každodenní život člena společenství. Pravidla určují,

co si obléci, jak mít upravené vlasy, jakým způsobem je vhodné se stravovat, s kým

je povoleno hovořit, na jaké téma…

 

  1. Subjektivní. Tím je myšlen důraz na vlastní subjektivní zkušenost,

na pocity a emoce. Je tedy preferována stránka afektivní na úkor potlačení stránky

intelektuální, neboť dochází k omezování racionálního myšlení a snížení hodnoty

poznání a vzdělání.

 

  1. Pocit pronásledování. Velice často se můžeme setkat s tvrzením členů

takové skupiny, že celý svět je nepřítelem a oni jsou jako mučedníci

pronásledováni. Kritika ze strany majoritní společnosti je tak pro ně potvrzením

jejich vyvolenosti.

 

  1. Důraz na sankce. Sankce jsou namířeny proti jedincům, kteří neprojevují

patřičnou oddanost, neřídí se pravidly či se otevřeně bouří proti panujícímu

systému. Takový člen je potrestán, veřejně zostuzen, formálně vyloučen, nebo je

požádán, aby sám ze skupiny vystoupil. Může se vyskytovat strach, zastrašování

a obviňování.

 

  1. Esoterický. Tajnůstkářství a utajování, vlastní slovník, tajné rituály, živé

zvířecí či lidské oběti, odvolávání se na staré mýty a legendy. Často panuje

propastný rozdíl mezi tváří předkládanou široké veřejnosti a vnitřní skutečností

známou pouze zasvěcencům.

 

  1. Protikněžský. Neboli určitá opozice vůči církevní hierarchii. V sektách

nemají placené duchovenstvo ani profesionální náboženské funkcionáře, ale jejich

roli přebírají laikové. Zdůrazňují aktivní účast všech členů, stejný přístup k pravdě.

Také prostory, ve kterých se náboženské obřady praktikují, neodpovídají tradičním

náboženským svatostánkům, místo toho se členové scházejí ve střediscích,

shromažďovacích sálech, soukromých domech či meditačních prostorách.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Petr Mertlík. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.