Základní věroučné výroky Církve adventistů s. d. a praxe-Dar proroctví č.18.

18. DAR PROROCTVÍ

rsz_300ppi_wcw_egw_mlw-2.

 

Učení o ostatku je silně provázáno s učením o prorockém daru, který se, jak jinak, projevil (a již více se nesmí projevit, i kdyby Duch Boží chtěl) v osobě Ellen Whiteové. Svým způsobem se také jedná o definici bludného kruhu – prorocký dar potvrzuje pravost církve, která je pravá proto, že se v ní tento dar vyskytuje. Už toto je nešťastné a směšné.

Nechci se zde rozepisovat o jejím životě, spisech, vlivu na členy, protože se domnívám, že objektivní čtenář, pokud chce, nalezne dnes necenzurované informace (1.) nebo si po přečtení jejich spisů (2.) (nemyslím pouze „učesaných“ kompilací) vyvodí sám názor.

Není pravdou, že E. G. W. neměla (a nemá) rozhodující vliv na učení církve. Opak je pravdou. Byla vždy u rozhodujících setkání prvních konferencí (3.), na kterých měla hodinové promluvy ona i její manžel. Pokud měl někdo jiný názor – ejhle často takřka do druhého dne měla „vidění“, kde k dotyčnému měla poselství: „Pán mi ukázal….“, které samozřejmě oponenta odsunulo. (4.)

Věnujme pozornost praxi tohoto bodu. Její díla, která většina členů nečte a při silné obhajobě ani v kontextu nezná, stále zůstávají nosná v každém periodiku, přednáškách, ale i v rozhodování při diskuzích na konferencích. Je všeobecně známo, a to tvrdí i někteří samotní členové CASD, že povětšinou skalní vyznavači E. G. Whiteové, praktikující a aplikující její rady do života, jsou lidé často nesnášenliví, bigotní, pohlcující dobrou atmosféru kolem sebe jako černé díry.

Definice v dogmatice 18. věroučného bodu, že její spisy jsou trvalým…ukazatelem k Pravdě (5.) jasně předznamenává, že jakékoli snažení, výbory, konference, dopisy, návrhy na vyšší složky církve CASD nikdy nepřekročí již daný stín této osoby. (6.)

——————————————————————————————————————–

(1). Např. odborný časopis Dingir str.16.

http://www.dingir.cz/archiv/Dingir202.pdf

http://www.biblickestudie.cz/preklady/t_tinker_velky_spor.pdf

(2.) Zvlášť za povšimnutí stojí Ranné spisy, kdy ještě povětšinou čerpala ze svých názorů

https://egwwritings.org/

(3.)  Ze všech jmenujme,alespoň konferenci v Minnesotě 1875 – viz.foto

http://centrowhite.org.br/downloads/imagens/familia-white/speakers-rostrum-eagle-lake-campmeeting-minnesota-1875/

(4.) Ze všech manipulujících dopisů je nejvíce zjevná kauza s J. H. Kellogem a souboj o nemalý majetek sanatoria v v Battlecreeku

(5.)  Církevní řád, str. 150

(6.) “Musíme následovat směrnice dané skrze ducha prorockého. Musíme milovat a poslouchat pravdu pro tuto dobu. To nás zachrání od přijetí silných svodů.”                                                                  předseda GK CASD T. Wilson – 2011 Kalifornie

 

,,Její spisy jsou trvalým ukazatelem k pravdě“ je ještě Čechy přeložená otupená slabá káva v angličtině zní a stojí tento článek takto: ,,As the Lord’s messenger, her writings are a continuing and authoritative source of truth …..“(http://www.adventist.org/beliefs/church/the-gift-of-prophecy/)

,,Jako posla Páně, jsou její spisy pokračujícím/trvalým a autoritativním zdrojem pravdy.“

Proč se ze zdroje pravdy stal pouze ukazatel k pravdě!?!? Ukazatel k něčemu není ta věc sama! Je to jako bych řekl, že Ježíš je zdroj spásy/věčného života. A jinde by napsali, že Ježíš je ukazatel ke spáse/věčnému životu, nebo věčný ukazatel k spáse – to úplně mění význam ! Už tento posun v překladu ukazuje, že Češi mají sice více rozumu, ale také jsou neposlušní vůči matce církvi a jejímu vedení, protože zmírňují její jasná stanoviska.

Jestliže dosadíme Ježíšovo ,,já jsem cesta pravda i život (Jan 14,6). Tak by ten věroučný bod v angličtině pak zněl – Její (EGW) spisy jsou trvalým autoritativním zdrojem Ježíše.

                       Tomáš Plechatý

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Petr Mertlík. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.