Základní věroučné výroky Církve adventistů s. d. a praxe 17. Duchovní dary a služebnosti

17. DUCHOVNÍ DARY A SLUŽEBNOSTI

ID-10041293

 Pojetí sebe sama a členů v této oblasti přibližují více některé věty ve věrouce:

A)……”církev (míněno dary) potřebuje pro splnění Bohem určených poviností.” (1.)

B)……“Používají-li členové tyto dary, je církev chráněna před ničivím vlivem falešného učení“….. (1.)

A + B = motivace vinou a hnací motor vytváření si neustálého nepřítele (2.) jsou pro adventismus stěžejní  od samého vzniku až dodnes. Míjí se to tak s pestrostí, kterou duchovní dary nabízejí.

V rychle rostoucí církvi, která často scvrkává duchovní dary jen na pojem misie, je pak nešťastné obsazování funkcí a služebností lidmi, kteří k tomu mají opravdu daleko. (Není to vždy pravidlem) (3.) Pokud se mluví o evangelizaci, míní se tím to samé. (4.)

Na porovnání uvádím citát z jiné církve, aby bylo vidět, jak rozdílné pojetí je předkládáno členům: Ježíš řekl: „Vítr vane, kam chce“ (J 3, 8). Tak je to i s Duchem. Obraz větru vyjadřuje svobodu Ducha, jeho neuchopitelnost, nezachytitelnost, nemožnost se ho jakkoliv zmocnit a manipulovat s ním. Duch se projevuje svobodně. Přesto nás tento Duch nevede k libovůli, nepřivádí nás na scestí a k prázdnotě. Naopak přemáhá naši libovůli a přetváří nás svou láskou. Duch nás vede správným směrem a dává nám trvalý smysl. Vznáší se nad prázdnotou a temnotou našich životů. Když prožíváme prázdnotu, dává nám plnost. Když jsme ponořeni do tmy, dává nám světlo.

   Jan Heller

——————————————————————————————————————–

(1.)  Církevní řád, str. 150

(2.) http://denodpocinku.cz/nedele.html

(3.)  http://www.cestaviry.cz/?p=556

(4.)  …. důležitou součástí sobotní školy je zaměření na světovou misii.

http://sobotniskola.casd.cz/svetova-misie/

 

….   Program (PGM Průkopníci globální misie) připravovaný oddělením KE ve spolupráci s TS Sázava, ČS sdružením a ASI bude v 1. fázi realizován především na území Českého sdružení v 40 km okruhu TS, nebo na pozvání na jiných místech České republiky. Účastníci projektu se pak vrací na své sbory, kde k motivaci k osobní evangelizaci budou motivovat a povedou své vrstevníky.

http://www.asi-cs.cz/modules.php?name=Titulka_new&pa=showstory&sid=19

I podle adventistických zdrojů byl tento postoj ovlivněn mimo jiné antikatolicismem. Ve dvacátých letech zaplavovala Ameriku vlna chudých přistěhovalců z Evropy, povětšinou katolíků, kteří nebyli protestantským obyvatelstvem přijímáni příznivě. Adventistický antikatolický výklad proroctví s tím souzněl a zřejmě právě i on vedl k tomu, že v USA zájem o typicky sociální otázky mezi adventisty poklesl a začalo být více akcentováno pouze vzdělávání, zdraví a evangelizace.

B.Jetelina, CASD a sociální práce, str.16 /2014

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Petr Mertlík. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.