Základní věroučné výroky Církve adventistů s. d. a praxe č.19.- Boží zákon


19. BOŽÍ ZÁKON

TheLaw

Intenzívní trvání na dodržování Zákona v podání Staré smlouvy vyvolává spousty otázek, proč a jakým klíčem si adventismus vybral z celého znění Tory a dodržování zákona právě jen oněch deset bodů (1.), + bonus = nepojídání nečistého? V historii CASD až dodnes to zaměstnává hodně adventních vykladačů Písma a věnuje se tomu v periodikách nemalý prostor, aby se tak odpovědi na otázky lidí uvedly do souladu s dogmaty církve. Co tedy bylo přibito na kříž? (2.)

Už jen formulace, že spasení je pouze z milosti…, ale jeho ovocem je poslušnost přikázání….(které)…dává vnitřní uspokojení…(3.), to je opravdu podivný kočkopes.

V důkazových verších – ejhle – jakoby náhodou chybí citace z epištol Galatským, Římanům, Koloským i jiné verše k celkovému kontextu…..

Pokud v původním znění doslova Hospodin se starým Izraelem smlouvu řeže (4.), je škoda, že povětšinou to členové CASD pojali po svém a řežou druhé často moralizujícími výklady desatera a dělající z něj pouze etický kodex, o čemž to primárně ani tenkrát nebylo.

Úsměvné je zarputilé tvrzení členů v praxi, že jen oni mají to správné znění, lpění na doslovných slovíčkách a dělení zákona (desatera) bez bližšího vhledu do historie a původního znění textu. (5.)

Onen důraz, samozřejmě odvozovaný ze spisů E. G. W. (6.), že desatero bylo řádem už v nebi před stvořením, vyznívá paradoxně pro anděly, kteří mají pamatovat, že vyšli z Egypta, nebo že nesmí požádat manželku bližního svého.

  A tak to, co mělo původně ukazovat cestu důležitějšímu poselství (7.), se stalo pro učení adventismu cílem.

 

 

——————————————————————————————————————–

(1). Koloským 2. kapitola např. jasně popisuje, že Zákon tvoří neoddělitelnou jednotu od dalších příkazů ve SZ.

      Tóra (hebrejsky תורה‎‎) znamená Zákon, učení a v nejužším smyslu jde o první ze tří částí TaNaChu, neboli prvních pět knih hebrejské Bible.

zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3ra

(2.) Např.: R. K. McGregor Wright, PhD má svůj doktorát z oboru historické teologie. V současné době píše a učí na Aquila and Priscilla Study Center.

http://www.biblickestudie.cz/preklady/t_wright_jednota_zakona.pdf

(3.) Církevní řád, str. 150.

(4.)  v hebrejštině se uzavření smlouvy popisuje slovesem   k-r-t,  řezat.

(5.)  Existuje několik tradic dělení textu De5 či Ex20 do deseti příkazů či dokonce do třinácti částí. Žádné dělení však nezískalo rozhodující platnost. – Prof. ThDr. Martin Prudký 1997,nebo  Hlubinné vrty, str. 183. – Prof. ThDr. Jan Heller (dvojí znění desatera, úpravy, zásahy, neshody…)

(6.) Např.: Od samého začátku velkého sporu v nebi má satan v úmyslu převrátit zákon Boží.   E.G.W., VLB  415

(7.) Slovo Tora (odvozené z hebr.slovesa j-h-r)  by se dalo přeložit jako ukazatel, rozcestník, směrovka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Petr Mertlík. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.