Základní věroučné výroky Církve adventistů s. d. a praxe-27. Tisíciletí a konec hříchu+28. Nová Země

Tato témata jsem spojil do jednoho oddílu, protože jsou vzájemně provázána. Zatímco jiné církve a moudří teologové (1.) se k tomuto vyjadřují se skromností a bázní, učení CASD dál šíří myšlenky, které spíše zastrašují svoji černobílou jednoznačností. (2.)

Není pro členy cesta spasení mimo adventismus (3.), proto není divu, že mnozí, “přesto, že vědí,“ tolerují jinak netolerovatelné. Vidění Nové země, kterou nikdo neviděl (až na jednu osobu), se na místo naplněného vztahu s Bohem stává kýčovitým obrázkem s prapodivným určením těch, kteří vstoupí a těch, kteří ne. (4.)

562_jezis_prichazi_jako_kral_kralu

 

 

—————————————————————————————————————–

(1.) Náboženský dialog začne tam, kde nebudeme jeden druhému tvrdit, že jsme vlastníky pravdy, a nebudeme se ho pokoušet získat do svých řad, nýbrž kde se budeme jeden druhému otvírat, aby nás širším poznáním korigoval sám Ten, který je Pravda sama. Co když jsme někde nedohlédli dost hluboko nebo daleko?

Jan Heller , Podvečerní poděkování, str.166

(2.) Ačkoliv má tato teorie mnoho slabých míst a dalo by se s ní možná úspěšně polemizovat z mnoha úhlů (viz kapitola o pekle), citelně ji lze zpochybnit tím, že samotní padlí andělé, kteří již na zemi působili v době Kristovy pozemské služby a kteří dokonce ovládali lidi již na zemi žijící, Ježíše prosili, aby je právě do propasti neposílal. „A prosili Ježíše, jen aby jim nepřikazoval odejít do pekelné propasti“. (L 8,31) Jestliže tedy podsvětím je míněn tento svět a tito andělé na světě již byli, je na místě položit si otázku, na jakém místě na zemi se nachází ona propast?

A.Franc , Historie a teologie adventismu, str.109

(3.)  (Adventisté) …Studiem otázek svatyně získali jasnější poznání. Pochopili, že správně určili, že konec období 2300 prorockých dnů v roce 1844 označuje rozhodný okamžik.

I když se opravdu zavřely dveře naděje a milosti, jimiž lidé po osmnáct staletí přicházeli k Bohu, otevřely se jiné dveře a Bůh lidem  nabízí odpuštění hříchů díky službě Ježíše Krista ve svatyni svatých. GC 430

…….Všichni, kdo vírou následují Ježíše Krista ve velkém díle smíření, mají prospěch z jeho prostřednické služby. Pochopitelně lidé, kteří zavrhují světlo, jež objasňuje tuto Kristovu službu, nemají z něho žádný užitek.  GC431

Předchozí citáty vlastně říkají, že vyznání Ježíše Krista jako svého Pána a uvěření v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, které vedlo ke spáse (viz. Římanům 10,9) , nyní po roce 1844 už nevede ke spáse!!!!!! Nyní už spásu lze získat jen uvěřením ,,světlu“ nebo ,,pravdě“ o svatyni svatých, kterou hlásají adventisté.

A kdokoliv s tím nesouhlasí, nebo to neví, tak Ježíše nebude takzvaně hledat vírou ve svatyni svatých a tedy nebude mít z jeho díla žádný užitek – žádné odpuštění hříchů a žádný život věčný!!!!!

Dokonce na své žádosti o vedení Duchem Svatým bude dostávat vedení ďábla. (viz. Rané spisy, kapitola: konec 2300 dní

např. Zde: http://www.ellenwhiteova.cz/rane-spisy/konec-2300-dni/)

což obrací naruby Lukáše 11,13(poznámky autora Tomáše Plechatého)

(4.) Je zřejmé, že autorka (E .G. W.)chápe adventní hnutí jako výlučného vlastníka pravdy pro poslední dobu před Kristovým příchodem, a kdokoliv ji nepřijme, přijme namísto Božího znamení znamení šelmy. Takové pojetí nejen zavání sektářstvím, ale rovněž zužuje evangelium, předkládané novozákonními spisy.

     Ing. Martin Lejsal, Analýza specifických témat v knize Drama věků od E. G. W., str. 82

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Petr Mertlík. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.