Naštěstí je většina normálních….

Psala mi dnes jedna hodná sestra, která si myslí, že v adventismu je naštěstí většina členů normálních.

Přikládám pár citací (a naschvál od členů CASD),abych poukázal na to, že :

  • není možnost „dodržovat“ a být normální
  • v samotném DNA nikdy nechtěla a hlavně nechce být CASD „normální“
  • silně většinový názor umožňuje každou konferenci nepohnutelnost a návrat k historickému fundamentálnímu pojetí adventismu
  • proto jsou ve funkcích lidé, jací jsou a ukazatel součtu hlasů na GK opět každé poslední roky ukazuje, že je to až 80% ,členů, který se přiklání k tomuto pojetí
  • do církve se vrátili (a často i do vedoucích pozic) lidé, o který se dříve mluvilo, jako o třetinářích, byly vyloučeni za podvodnou činnost, měli své odnože skupinek=stávající přitvrzování jim zkrátka vyhovuje
  • počet členů lajkujících a odbírajících militantní videa je ohromující

     “ Zmíněné dvě protikladné tendence uvnitř adventizmu byly zformovány v době vzniku a byly posvěceny adventistickými průkopníky včetně Ellen Gould Whiteové, takže mají v podstatě povahu dogmatu. Pohyb adventizmu směrem k etice společnosti, v níž adventizmus funguje, a zároveň pojetí adventizmu jako malé skupinky posledních věrných představuje v mentalitě adventistů velmi vhodnou živnou půdu pro vznik odštěpeneckých skupinek. V českých zemích, kde se počet adventistů pohyboval vždy nejvýše v řádech tisíců, bylo založeno od vzniku Československa nejméně pět takovýchto skupinek, což je číslo překvapivě vysoké. Důvodem je, že obě tendence adventizmu drží tuto denominaci na hraně obou Troelschových typů a různé proudy uvnitř církve se ji snaží posunout oběma směry zároveň.

  Nekompromisnost proudu odmítajícího „spolčování se se světem“ pak vyúsťuje v instituční oddělení se a vznik nového náboženského společenství, (které se však málokdy vnímá jako reforma původního adventizmu, ale v drtivé většině případů jako návrat k prvotnímu, nezkaženému adventismu).“

                                                 J.Piškula -Diplomová práce -Adventismus v Čechách a na Moravě


„V záverečných minútach prvého pracovného rokovania delegátov v St. Louis bol predstavený návrh menovacieho výboru na voľbu predsedu Generálnej konferencie, ktorý nominoval do tejto pozície súčasného predstaviteľa cirkvi Teda Wilsona. Menovací výbor po vyše trojhodinovej diskusii a zvažovaní ďalších vhodných kandidátov na túto pozíciu napokon väčšinou hlasov rozhodol o predĺžení mandátu súčasného predsedu do roku 2025, kedy sa uskutoční ďalšie zasadnutie delegátov celosvetovej cirkvi. Návrh bol odsúhlasený prítomnými delegátmi pomerom hlasov 74,9% za a 25,1% proti.“

M.Pavlík  -Blog -Generální konference


„Soustředěnost sama na sebe s důrazy podléhajícím proměnám času znamená její zkázu. Adventismus v třetím světě znamená pozvednutí z chudoby, v našem světě návod pro přežití pro malou skupinu(sociologicky i patologicky patrně dost jednotnou),která je ovšem pro většinu společnosti naprosto k nepotřebě a sotva jí něčím osloví.“

Jan Bárta ředitel občanského sdružení ADRA

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Petr Mertlík. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.