Obětování členů

Přestože na mnohých konferencích CASD (¹) zaznívá ono skutečné prověřování poklesu členů a chránění je před heretickými vlivy uvnitř církve, je zcela patrné, že vedení se k tomuto nechce postavit. Proč asi ?

smilies-team-together-team-leader– Vede k tomu nejen to, že by tak muselo dovolit „používat teologii“, (nechat mluvit Pána Boha),kterou samotné nejvyšší vedení nemá rádo a bojí se jí „jak čert kříže(² ).I proto mnoho kázajících přešlo na styl určitého hédonismu a mluví ve          stylu totálního nepochopení teologie o tom, že není potřeba – „hlavně ty vztahy“. (³)

  • – Mnohé ultras skupinky uprostřed adventismu se navrátili pod současným vedením a zjistili, že směr ,který církev nabírá jím ponejvíce vyhovuje. A tak zde máme opět staré Ariánské učení proti Trojjedinosti (4.) , které se rozmáhá naleznouce tak podporu v citátech E.G.W., v kterých sama byla v počátcích odpůrce ap.vyznání o Trojici a později se stáhla(nebo to bylo „lektorováno“), nicméně to ve spisech nepodpořila.(5.)
  • – Jsou to weby, kazatelé v zaměstnaneckém poměru, knihy, přednášky dabované překlady financované „Oligarchou adventismu“, které jen a jen pokračují ve šlépějích „prorokyně“ co se týká xenofobie vůči katolické církvi(6.)
  • – V neposlední řadě jsou to weby členů, neschopné žít bez nepřítele(katolíci, přistěhovalci, konspirace ohledně očkování). Lživé natolik, že je algoritmy facebooku a youtube blokují, tak fungují na vedlejších mediálních platformách.

Od tohoto všeho se může církev distancovat-neudělala to a neudělá.

Mohla dávno napadnout používání patentovaného loga adventismu, kde si členové myslí, že je to souhlasné stanovisku církve.(Pokud tedy není 🙂 )

Může se ptát po tom, kde se berou finanční toky pro lidi v zaměstnaneckém poměru pro rozšiřování, překlad, tvorbu stránek, dabování a distribuci.

Nemůže to udělat….protože tito lidé jsou „pravými adventisty“ s větrem v zádech vedení GK ve stínu spisů E.G.W….tak raději obětuje členy, kteří na to poukáží, nebo toto nechtějí dál „živit“.

 


 

 

(¹.) VIZE ČESKÉHO SDRUŽENÍ CASD PRO LÉTA 2019 AŽ 2024 -Návrh zavázat ČS, aby zaměřilo svou pozornost na krizi sborů (úbytek členů, zmenšování sborů) a hledalo vhodné odpovědi na tuto výzvu.

 

(² .) Text kázání bratra T. N. C. Wilsona, presidenta Generální konference CASD, na výročním setkání
ASI, 6.8.2011 v Sacramentu, Kalifornie, USA-„Ale hovořím
tady o žádání těchto lidí, aby prezentovali hlavní duchovní prezentace, když pravděpodobně nemají žádné porozumění tématu Velkého sporu věků. “

 

(³.) Např. M.Pavlík – Evanjelium podľa Pavla – Na prvom mieste človek, nie teológia…sbor Zvolen 14.8.2021

 

(4.) Např. Křesťasnká síť- ortodoxní, ariánští adventisté používající loga církve a získávající mnohé členy v ČR i na Moravě.

 

(5.) „Syn Boží, slavný Vládce nebes….v celém vesmíru byl pouze JEDINÝ, kdo se mohl zasadit ve prospěch člověka. Protože božský zákon je právě tak svatý jako Bůh sám, mohl pouze JEDINÝ, jenž je rovný s Bohem, dosáhnout odčinění hříchu. Pouze Kristus mohl vysvobodit padlého člověka z prokletí zákona a uvést jej opět v soulad s nebem.“ (PP ang. str.63).

Podtrženo shrnutím demagogie stránek Křesťanská síť: „Když se podíváme na úvodní citát od EGW, tak tam se píše, že v celém vesmíru byla jen jedna bytost, která mohla zachránit člověka a ta bytost musela být rovna s Bohem. A kdo jediný je rovný Bohu než Ježíš Kristus. Vidíme, že EGW neřekla, že existují dvě rovné bytosti s Bohem Otcem, ale jen jedna. Kdyby totiž věřila ve trojici, kde jsou tři sobě rovné osoby, nikdy by nemohla napsat takovýto citát, protože by existovaly další osoby rovné Bohu, které by mohly vykoupit ztracené lidstvo.“

 

(6.)  https://info.dingir.cz/2018/11/radim-passer-apokalypsa-ceka-jiz-tuto-generaci/

Autor těchto řádků navštívil dvě přednášky s tématy „Proč je tolik církví?“ a „Vatikán včera, dnes a zítra“. Tajně doufal v závan čerstvého větru do mezicírkevních vztahů, dostalo se mu však jen antikatolické, konzervativní protestantské rétoriky a černobílých interpretací.

Příspěvek byl publikován v rubrice Důvody odchodu a jeho autorem je Petr Mertlík. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.